สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐเคนยา และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา ต่อเหตุระเบิดรถยนต์และกราดยิงในกลุ่มอาคารของโรงแรม Dusit D2 ในกรุงไนโรบี ศูนย์ข่าว กต.

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐเคนยา และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา ต่อเหตุระเบิดรถยนต์และกราดยิงในกลุ่มอาคารของโรงแรม Dusit D2 ในกรุงไนโรบี

ตามที่มีเหตุระเบิดรถยนต์และกราดยิงในกลุ่มอาคารของโรงแรม Dusit D2 ในกรุงไนโรบี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อความสารถึงนาย Uhuru Kenyatta ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเคนยา และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารถึง ดร. Monica Juma รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา ดังนี้
 
๑. ข้อความสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงนาย Uhuru Kenyatta ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเคนยา
 
             Excellency,
 
             I have learnt with deep sorrow of the incident concerning a group of armed assailants attacking the Dusit Complex on 15 January 2019, which resulted in the loss of 
             innocent lives and injuries.
 
             On behalf of the Government and the people of Thailand, I wish to extend my deepest sympathies and condolences to Your Excellency, and through you, to the
             bereaved families of those who were affected by this terrorist act. Thailand remains firmly committed to cooperating closely with the international community in the
             global fight against terrorism.
 
             Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
 
General Prayut Chan-o-cha (Ret.)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
 
๒. ข้อความสารจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึง ดร. Monica Juma รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา
 
             Excellency,
 
             I am shocked and saddened to learn of the incident concerning a group of armed assailants attacking the Dusit Complex on 15 January 2019.
 
             During this moment of sorrow and bereavement, please allow me to extend to Your Excellency and the people of the Republic of Kenya my profound condolences for
             the terrible loss. Thailand wishes to express our commitment to cooperate with the Government and the people of the Republic of Kenya to fight against terrorism. 
 
             Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
 
Don Pramudwinai
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand