ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน New
  มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561
  20 มิ.ย. 2561
 • คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน New
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561
  14 มิ.ย. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) ณ จังหวัดอุบลราชธานี New
  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชนะ เมี้ยนเจริญ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายคำใส หมื่นหลวง หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงจำปาสัก นายคำไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารระดับสูงทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประมาณ ๘๐ คน
  20 มิ.ย. 2561
 • คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
  คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ New
  On 19 June 2018, H.E. Mr. Manopchai Vongphakdi, Ambassador of Thailand to Singapore, welcomed a group of instructors from Chitralada Technology College and Chitralada Vocational School during their study visit to Singapore.
  20 มิ.ย. 2561
 • พิธีเปิดมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ ๑๒ (12th China (Xi’an) International Tea Expo) ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน
  พิธีเปิดมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ ๑๒ (12th China (Xi’an) International Tea Expo) ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน New
  เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วย นางสาวพรชนก สระสรม กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ ๑๒ (12th China (Xi’an) International Tea Expo) ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน
  20 มิ.ย. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กล่าวเปิดการสัมมนา Opportunity Thailand
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กล่าวเปิดการสัมมนา Opportunity Thailand New
  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา "Opportunity Thailand" ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ ณ กรุงสตอกโฮล์ม และDanish Trade Council ที่โรงแรม First Hotel Twentyseven กรุงโคเปนเฮเกน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในเดนมาร์ก โดยมีนักธุรกิจและนักลงทุนเดนมาร์กเข้าร่วมมากกว่า ๕๐ คน ซึ่งในการกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตวิชิตฯ ได้กล่าวถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
  20 มิ.ย. 2561
 • อุปทูตไทยแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือกับนิวเว
  อุปทูตไทยแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือกับนิวเว New
  เมื่อวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยนายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษาได้เดินทางเยือนนิวเว (Niue) เพื่อพบหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของนิวเว ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Health Office, Education Office, Chamber of Commerce, Tourism Office รวมทั้ง บริษัทเอกชน เช่น บริษัท Niue Fresh (ผักไฮโดรโปนิกส์) บริษัท Valea Noni Farm (ผู้ผลิตน้ำลูกยอ หรือ Noni Juice) เป็นต้น รวมทั้งได้ใช้โอกาสนี้พบกับ Honourable O’Love Jacobsen สส.นิวเวและอดีตข้าหลวงใหญ่นิวเวประจำนิวซีแลนด์ ผู้ซึ่งเป็น Friend of Thailand ที่สำคัญ และได้พบหารือกับ H.E. Mr. Kirk Yates ข้าหลวงใหญ่นิวซีแลนด์ประจำนิวเวด้วย วัตถุประสงค์หลักของการเยือน ได้แก่ การสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างกันในสาขาที่มีศักยภาพ และการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐของนิวเว ทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency หรือ TICA) กระทรวงการต่างประเทศ การเยือนดังกล่าวประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง ทั้งยังได้ขยายเครือข่ายไปยังบุคคลสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายสำคัญของประเทศอีกด้วย
  20 มิ.ย. 2561
 • พิธีเปิดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ นครเซี่ยงไฮ้
  พิธีเปิดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ นครเซี่ยงไฮ้ New
  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะนักแสดง ผู้กำกับ และผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์จากเรื่อง "พรุ่งนี้ตาย" (Die Tomorrow) โดยมี คุณเต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับ และคุณออกแบบ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง นักแสดงนำ และคุณตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง "เพื่อนฉัน...ฝันสลาย" (Sad Beauty) เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Shanghai International Film Festival ๒๐๑๘)
  20 มิ.ย. 2561
 • การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง "เพื่อนฉัน...ฝันสลาย" (Sad Beauty) ในงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๘ ณ นครเซี่ยงไฮ้
  การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง "เพื่อนฉัน...ฝันสลาย" (Sad Beauty) ในงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๘ ณ นครเซี่ยงไฮ้ New
  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำผู้กำกับและผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ นำโดยคุณตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง "เพื่อนฉัน...ฝันสลาย" (Sad Beauty) ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ ภาพยนตร์ไทยที่ร่วมฉายในงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยในช่วงแรกได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบ​ ก่อนการฉายภาพยนตร์​ ซึ่งคุณตั๊กได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์​ซึ่งมาจากการเขียนบันทึกประจำวันและเรื่องราวชีวิตของเพื่อนสนิทของคุณตั๊ก​ และคุณตั๊กได้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตนเอง​ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจชาวจีนและสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าชมภาพยนตร์​จำนวนมาก
  20 มิ.ย. 2561
 • พิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน Film Market ณ Shanghai Exibition Centre
  พิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน Film Market ณ Shanghai Exibition Centre New
  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำคณะผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้กำกับ และผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ไทย นำโดยคุณเต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ และคุณตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน Film Market ณ Shanghai Exibition Centre โดยมีนางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยที่ร่วมเปิดคูหา ได้แก่ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท เบนีโทน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โมโนฟิล์ม จำกัด บริษัท ไร้ท์บิยอนด์ จำกัด บริษัท พีรามิด แอนด์ แอล เอช จำกัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  20 มิ.ย. 2561