ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 479 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
  9 พ.ย. 2560
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมนวดไทยฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี What makes the IRS audit you?
  สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมนวดไทยฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี What makes the IRS audit you? New
  วันที่ ๑๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาจัดอบรม What makes the IRS audit you? เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฏระเบียบของนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีนาย Gregory M Habib, Certified Public Accountant (CPA) นาง Katie Borden เป็นวิทยากร และนายคิด ฉัตรประภาฉัย Deputy Sheriff, Los Angeles County Sheriff's Department ร่วมเป็นล่ามพิเศษ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน
  20 พ.ย. 2560
 • การสัมมนาเรื่องการวางแผนความปลอดภัยในสถานประกอบการและปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุร้าย และการประชุมกลุ่มย่อยด้านการรักษาความปลอดภัยในกรอบกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์
  การสัมมนาเรื่องการวางแผนความปลอดภัยในสถานประกอบการและปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุร้าย และการประชุมกลุ่มย่อยด้านการรักษาความปลอดภัยในกรอบกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ New
  เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพัฒนาไทยทาวน์ จัดการสัมมนาเรื่องการวางแผนความปลอดภัยในสถานประกอบการและการปฏิบัติตนเมื่อมีเหตุร้ายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมี Captain Cory Palka ผู้กับกับการเขต Hollywood, Los Angeles Police Department (LAPD) และเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักสืบแผนกโจรกรรม เขต Hollywood และ Communication Division, LAPD (911) รวมทั้ง Senior Officer พีท เพิ่มแสงงาม หน่วยกู้ระเบิด จาก LAPD และคุณคิด ฉัตรประภาชัย Deputy Sheriff, Los Angeles County Sheriff's Department มีผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนไทยเข้าร่วมรับฟังกว่า ๖๐ คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
  20 พ.ย. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินร่วมมือกับเยอรมนีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรไทย
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินร่วมมือกับเยอรมนีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรไทย New
  ในโอกาสที่นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยือนเยอรมนีและร่วมหารือกับนาย Peter Bleser รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและอาหารของเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมการหารือดังกล่าวด้วย นั้น ไทยและเยอรมนีเห็นพ้องที่จะการขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมให้เกษตรกรไทย อันจะเป็นการยกระดับวิชาชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกรผู้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
  20 พ.ย. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากจัดงานเลี้ยง ASEAN Business Connect เพื่อเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากจัดงานเลี้ยง ASEAN Business Connect เพื่อเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี New
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง ASEAN Business Connect ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในการจัดงานของ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) ในปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมฉลองวาระอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี โดยนาย Martin Tlapa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งรับผิดชอบกิจการนอกประเทศยุโรป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ให้เกียรติมาร่วมงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ เพื่อเฉลิมฉลองวาระอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี และเพื่อกระชับ เสริมสร้างและขยายเครือข่ายภาค ธุรกิจของแต่ละประเทศในอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่อาเซียนให้ความสำคัญ ทั้งนี้ การค้าระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเช็กมีมูลค่าสูงถึง ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ปัจจุบันอาเซียนอยู่ในลำดับที่ ๑๕ ของมูล ค่าการค้าระหว่างสาธารณรัฐเช็กกับต่างประเทศ
  17 พ.ย. 2560
 • นาย Tom Loeffle และนาย Walter Sarnoi โปรโมเตอร์จาก K2 Promotion เข้าพบนายธานีแสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหารือเกี่ยวกับการชกชิงแชมป์โลกของ "แหลม" ศรีสะเกษ ศ. รุ่งวิสัย หรือศรีสะเกษ
  นาย Tom Loeffle และนาย Walter Sarnoi โปรโมเตอร์จาก K2 Promotion เข้าพบนายธานีแสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหารือเกี่ยวกับการชกชิงแชมป์โลกของ "แหลม" ศรีสะเกษ ศ. รุ่งวิสัย หรือศรีสะเกษ New
  เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ให้นาย Tom Loeffle และนาย Walter Sarnoi โปรโมเตอร์จาก K2 Promotion เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการชกชิงแชมป์โลกระหว่าง "แหลม" ศรีสะเกษ ศ. รุ่งวิสัย หรือศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น แชมป์โลกชาวไทยรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต ๑๑๕ ปอนด์ของสภามวยโลก (WBC) กับฮวน ฟรานซิสโก้ เอสตราด้า ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกัน อดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวต ๑๑๒ ปอนด์ ขององค์กรมวยโลก (WBO) ซึ่งสละตำแหน่งเพื่อขยับรุ่นขึ้นมาชิงแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต
  16 พ.ย. 2560
 • กงสุลใหญ่พบหารือรองนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส ฝ่ายต่างประเทศ
  กงสุลใหญ่พบหารือรองนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส ฝ่ายต่างประเทศ New
  เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและกงสุลชัชวาร หรยางกูรได้เข้าพบหารือนาง Nina Hachigian รองนายกเทศมนตรี นครลอสแอนเจลิส ฝ่ายต่างประเทศ ณ ศาลาว่าการนครลอสแองเจลิส
  16 พ.ย. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day/Royal Thai Embassy participated in the ASEAN Family Day
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day/Royal Thai Embassy participated in the ASEAN Family Day New
  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day ของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) โดยมีสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปรากเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปีของ ACP ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในกรุงปรากและชุมชนของสมาชิกอาเซียนในกรุงปราก
  16 พ.ย. 2560
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการใน Expert Advisory Committee for the Implementation of the Qingdao World City Strategy
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการใน Expert Advisory Committee for the Implementation of the Qingdao World City Strategy New
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล ได้รับเชิญจากเมืองชิงต่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการใน Expert Advisory Committee for the Implementation of the Qingdao World City Strategy และเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปาต้ากวน เมืองชิงต่าว ในโอกาสดังกล่าว นายเมิ่ง ฟานลี่ นายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว ได้มอบหนังสือแต่งตั้งกรรมการให้แก่กงสุลใหญ่ฯ และกรรมการทุกท่าน
  16 พ.ย. 2560
 • ภาพยนตร์ไทย "ดาวคะนอง" สมัครเข้าชิงรางวัลออสการ์
  ภาพยนตร์ไทย "ดาวคะนอง" สมัครเข้าชิงรางวัลออสการ์ New
  เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจิส จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแนะนำภาพยนตร์ไทยเรื่อง "ดาวคะนอง" ณ Wilshire Screening Room นครลอสแอนเจลิส เพื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์ไทยและสนับสนุนโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ งานเลี้ยงดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสที่คุณอโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เดินทางมานครลอสแอนเจลิส ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ เพื่อรณรงค์ให้ "ดาวคะนอง" ได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ ในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ (Best Foreign Language Film) ประจำปี ๒๕๖๑ "By the time it gets dark" เป็นชื่อภาษาอังกฤษของภาพยนตร์เรื่องดาวคะนอง ซึ่งได้รับเลือกจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติของไทยให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาข้างต้น
  16 พ.ย. 2560