ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) New
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  26 ก.ค. 2560
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำฤดูหนาวของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา)
  งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำฤดูหนาวของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) New
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันประจำฤดูหนาวของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) –Australia-Thailand Association (Canberra) – ATA ที่ร้านอาหาร Charlie’s Sala Thai โดยมีนาย Andrew Treble ประธานสมาคม ATA พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วมกว่า ๖๐ คน
  26 ก.ค. 2560
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร New
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ ๕๐ คน ประกอบด้วย นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตและคู่สมรส รวมทั้ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ภาคเอกชน ชุมชนชาวไทยและครอบครัวที่อาศัยในกรุงโคลัมโบและบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์รวมจำนวนกว่า ๑๕๐ ดอก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำดอกไม้จันทน์ทั้งหมดจากกิจกรรมนี้ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
  25 ก.ค. 2560
 • การประกวดแต่งชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๕ ของสถาบัน Nihon Wasou Gakuen ที่เมืองโกเบ วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  การประกวดแต่งชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๕ ของสถาบัน Nihon Wasou Gakuen ที่เมืองโกเบ วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ New
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางชนิดา กมลนาวิน รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดการประกวดแต่งชุดกิโมโนทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๕ ของสถาบัน Nihon Wasou Gakuen ที่โรงแรม Portopia เมืองโกเบ และได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองของการประกวดแต่งชุดกิโมโนข้างต้น เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย นาย Toshiro Tamada รองนายกเทศมนตรีเมืองโกเบ ผู้แทนจากรัฐบาลท้องถิ่น จ. เฮียวโกะ และเมืองโกเบ รวมทั้งสมาชิกของสถาบัน Nihon Wasou Gakuen จากทั่วประเทศ โดยการจัดงานในปีนี้เป็นการร่วมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีท่าเรือโกเบ และยังเป็นการร่วมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
  25 ก.ค. 2560
 • การลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างศาลบัญชีสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
  การลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างศาลบัญชีสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) New
  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับศาลบัญชีสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ร่วมกับศาสตราจารย์ Adel Azar ประธานศาลบัญชีสูงสุดแห่งอิหร่าน (Supreme Audit Court of Iran-SAC) โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราฃทูต ณ กรุงเตหะราน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บันทึกความตกลงฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจสอบการเงินของภาครัฐให้ดำเนินการตามหลักการของสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการเงินของภาครัฐของทั้งสองฝ่าย
  25 ก.ค. 2560
 • ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์สัญลักษณ์ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ ผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน ธ ทรงเป็นผู้ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ตลอดกว่า ๗๐ ปี
  ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์สัญลักษณ์ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ ผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน ธ ทรงเป็นผู้ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ตลอดกว่า ๗๐ ปี New
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันนำโดยคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ ภรรยาเอกอักครราชทูตฯ และ นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูตฯ นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตฯ น.อ. ณัฐพล – นพวรรณ นิยมไทย และ นางสาวศิราณี แสนราช อัครราชทูตที่ปรึกษา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์สัญลักษณ์เทิดไท้ภูมิพลังแผ่นดิน ธ ทรงเป็นผู้ให้” และช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ร่วมกับจิตอาสาจากสมาคมชมรมและชุมชนไทยในพื้นที่ที่จะมาร่วมกันประดิษฐ์ในวันที่ ๔ และ ๙ สิงหาคม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในแต่ละเขตพื้นที่ใกล้แหล่งพำนักของท่านเพื่อเตรียมไว้ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกา
  25 ก.ค. 2560
 • การประชุมระหว่างทีมประเทศไทยกับกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในออสเตรเลียและปาปัวนิวกินี
  การประชุมระหว่างทีมประเทศไทยกับกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในออสเตรเลียและปาปัวนิวกินี New
  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดการประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำออสเตรเลียและปาปัวนิวกินี และการประชุมระหว่างหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลียกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีโดยมีนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ
  25 ก.ค. 2560
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ประจำปี ๒๕๖๐ (JATDCC 2017) ณ กรุงแคนเบอร์รา
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ประจำปี ๒๕๖๐ (JATDCC 2017) ณ กรุงแคนเบอร์รา New
  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร และคณะจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้เดินทางมาประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหมไทย-กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ประจำปี 2560 (JATDCC 2017) ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับ นาย สกอตต์ เดว่า Scott Dewar (First Assistant Secretary, International Policy กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย) ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  21 ก.ค. 2560
 • พิธีเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ของเล่นพื้นบ้านไทยที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติออสเตรเลีย
  พิธีเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ของเล่นพื้นบ้านไทยที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติออสเตรเลีย New
  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ Professor Graham Durant ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติออสเตรเลีย (Questacon) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการของเล่นพื้นบ้านไทยที่ Questacon กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนายภาวัสส์ เรืองวิชาธร เลขานุการเอก เข้าร่วมด้วย นิทรรศการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่ง ซึ่งมีความร่วมมือ/การแลกเปลี่ยนระหว่างกันมาเป็นเวลานาน โดยเป็นการนำของเล่นพื้นบ้านไทย ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป มานำเสนอ/สาธิตวิธีการเล่น โดยอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาพื้นบ้าน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ร่วมเล่นและประดิษฐ์ด้วย นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงอยู่ในบริเวณ Gallery 5 จนถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
  21 ก.ค. 2560
 • การจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว New
  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการทีมประเทศไทย นักเรียนนักศึกษาชาวไทยในเมืองชิงต่าวและในเขตอาณา โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ฉายวีดิโอสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐ คน
  21 ก.ค. 2560