ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกาจัดกิจกรรม workshop แก่นักเรียน เยาวชน และกลุ่มคนพิการทางร่างกาย ณ ศูนย์อเนกประสงค์ Bram Fischer เมือง Soweto นครโจฮันเนสเบิร์ก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกาจัดกิจกรรม workshop แก่นักเรียน เยาวชน และกลุ่มคนพิการทางร่างกาย ณ ศูนย์อเนกประสงค์ Bram Fischer เมือง Soweto นครโจฮันเนสเบิร์ก

เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกาของกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะครูและนักมวยไทยแห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และ  โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ โดย "ครูดิน" วิทวัส ค้าสม จัดกิจกรรม workshop ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยแก่นักเรียน เยาวชน และกลุ่มคนพิการทางร่างกาย ณ ศูนย์อเนกประสงค์ Bram Fischer เมือง Soweto นครโจฮันเนสเบิร์ก โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นาย Kepi Madumo ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน นครโจฮันเนสเบิร์ก และนาย Moleleki Mokoena ประธาน Soweto Independent Living Centre ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และนายโสรัจ สุขถาวร ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ตามด้วยการแสดงมวยโบราณ การสาธิตการฝึกซ้อมมวยไทยเพื่อสุขภาพ และการสาธิตการแข่งขันกีฬามวยไทย สร้างความสนุกสนาน และประทับใจให้แก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

โครงการเผยแพร่มวยไทยข้างต้นเป็นภารกิจด้านการทูตวัฒนธรรม และการทูตเพื่อการพัฒนาของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย รวมทั้งฝึกฝนทักษะพื้นฐานมวยไทยให้แก่นักเรียน เยาวชน และกลุ่มพิการทางร่างกายในชุมชน อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน และระหว่างคนไทยกับชาวแอฟริกาใต้ในพื้นที่

#MuaythaiMFA #MuaythaiAfrica #MuaythaiSouthAfrica