ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงปราก ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

          เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้ให้การต้อนรับพลตรีทรงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ข้าราชการและนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๐ (สายที่ ๓) จำนวน ๓๔ คน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเช็ก โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเช็ก สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจเช็ก รวมทั้งนโยบายการต่างประเทศเช็ก และได้เลี้ยงอาหารว่างให้แก่คณะด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานให้คณะเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท AERO Vodochody AEROSPACE a.s. และ Czech Smart City Cluster ในวันเดียวกันด้วย