ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

           ในโอกาสงานเทศกาลดังกล่าว นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และทำบุญ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณ “พระภาวนาธรรมาภินันท์ (วิ)” เจ้าอาวาสวัดนาหลวง จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะพระสงฆ์ รวม ๔ รูป เป็นพระประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมทั้งแสดงธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยในยูเออีได้ร่วมทำบุญเป็นศิริมงคลในการทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งมีหัวหน้าและข้าราชการจากหน่วยงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วม ประกอบด้วยนายรังสรรค์ ศรีมังกร รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ นายพงษ์ธร ศุภการ ที่ปรึกษา สำนักงานฝ่ายแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี ข้าราชการ ครอบครัว และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

           ในวันเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยมีการสรงน้ำคณะพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมรื่นเริงสำหรับชุมชนไทย อาทิ การแสดงรำไทยของนักเรียนโครงการภาษาไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ รวมถึงการแจกเครื่องดื่มและน้ำแข็งใสให้ผู้ร่วมงาน ผ่านการสนับสนุนของสมาคมสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี