ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวงในจอร์แดน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวงในจอร์แดน

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการการดัดแปรสภาพอากาศโดยเทคโนโลยีฝนหลวงในจอร์แดน ร่วมกับ นาย Hussein El-Momani อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน โดยมีนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน  นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางนรีลักษณ์ วรรณสาย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง นายวัฒนา  สุกาญจนาเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  และนางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์แดนเข้าร่วมประชุมด้วย ณ กรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

หลังเสร็จสิ้นการประชุม เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ เลขที่ 8, Ahmad Ya'Koub Awamlet Street, Abdoun กรุงอัมมาน