ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ เมืองอัลโคบาร์ ซาอุดีอาระเบีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ เมืองอัลโคบาร์ ซาอุดีอาระเบีย

                        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และให้บริการตรวจสุขภาพและจ่ายยาฟรีตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  โดยแพทย์ และพยาบาลท้องถิ่น แก่คนไทยที่พำนักในเมืองอัลโคบาร์และเมืองใกล้เคียงในภาคตะวันออกของซาอุดีฯ (ห่างจากกรุงริยาดประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร) โดยมีคนไทยเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน

                        ทั้งนี้ มีผู้มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทาง ๓ ราย รับรองนิติกรณ์ ๔ ราย ทะเบียนราษฎร์ ๒ ราย บัตรประชาชน ๑ ราย ขอรับคำปรึกษาด้านคุ้มครองและแรงงาน ๑๐ ราย รวมถึงขอรับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน ๒๐ ราย

                        นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเชิญชวนให้คนไทยเข้าร่วมงานถวายพระพรฯ  ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จะจัดขึ้นในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ด้วย