ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำแขวงสะหวันนะเขต เข้าพบหารือและอำลากงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสครบวาระประจำการและเกษียณอายุราชการ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำแขวงสะหวันนะเขต เข้าพบหารือและอำลากงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสครบวาระประจำการและเกษียณอายุราชการ

          เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเจิ่น กง ถิ่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำแขวงสะหวันนะเขต เข้าพบหารือและอำลานายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสครบวาระประจำการและเกษียณอายุราชการ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฯ กล่าวอำลากงสุลใหญ่ฯ และแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว รวมทั้งขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยดูแลประชาชนชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างดี"​