ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้แก่นักศึกษาไทยในกรุงริยาด             ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้แก่นักศึกษาไทยในกรุงริยาด

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา  อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เป็นประธานในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาให้แก่นักศึกษาไทยในกรุงริยาด ที่สถานจัดกิจกรรมเอกประสงค์ในกรุงริยาด โดยมีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ใน  ๓  สถาบัน การศึกษาในกรุงริยาด จำนวน ๖๕  คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยชมรมนักศึกษาไทยในกรุงริยาด และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครรราชทูตฯ
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสามัคคี และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดี และส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลริยาดลีกส์ของนักศึกษาชาย และการแข่งขันวอลเลย์บอลของนักศึกษาหญิง และให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยได้เน้นให้นักศึกษารักษาความสามัคคี  ตระหนักในการทำหน้าที่ของตนเอง และมุ่งแสวงหาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป