ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เมืองยวี่หลินกับฐานสาธิตการเกษตรสมัยใหม่และนิคมสมุนไพรจีนนานาชาติหยินเฟิง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เมืองยวี่หลินกับฐานสาธิตการเกษตรสมัยใหม่และนิคมสมุนไพรจีนนานาชาติหยินเฟิง

           เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่และสมุนไพรจีนแบบครบวงจร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำคณะเยี่ยมชมฐานสาธิตการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตเมืองใหม่ยวี่ตง ฐานสาธิตการเกษตรดังกล่าวได้นำระบบการทำเกษตรครบวงจรมาใช้ โดยเริ่มจากการวิจัยและพัฒนา การเพาะกล้า การสร้างอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ ไปจนการจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต จากนั้น คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิคมสมุนไพรจีนนานาชาติหยินเฟิง ประกอบด้วยตลาดสมุนไพรจีนที่มีขนาดใหญ่อันดับ ๓ ของจีน รองจากมณฑลอันหุยและมณฑลเหอเป่ย ทั้งนี้ นิคมฯ อยู่ระหว่างการสร้างเฟส ๒ ที่จะเพิ่มในส่วนของวัสดุและเครื่องมือแพทย์แผนจีน