ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ข่าวการแสดงละครประยุกต์ประกอบดนตรีไทยและดนตรีสากล เรื่อง “มัทธนะพาธา”  ของคณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ข่าวการแสดงละครประยุกต์ประกอบดนตรีไทยและดนตรีสากล เรื่อง “มัทธนะพาธา” ของคณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้การต้อนรับ “คณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่” นำโดย ครูช่าง “นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง” หัวหน้าคณะละครมรดกใหม่ ที่นำเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสจากทั่วประเทศไทยให้ได้มาศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบโฮมสคูลผ่านละคร 

นักเรียนได้แสดงละครประยุกต์ประกอบดนตรีไทยและดนตรีสากล เรื่อง “มัทธนะพาธา” ซึ่งเป็นบทละครพระราชนิพนต์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ณ บริเวณชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีหัวหน้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทย ผู้แทนชมรม สมาคมและองค์กรชุมชนไทย ตลอดจนสื่อมวลชนไทยและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมชมการแสดงละครกว่า ๓๕ คน  

ภายในงานคณะละครได้เปิดหมวกเพื่อรับการสนับสนุนและจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เพื่อนำไปพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าของโรงเรียนมรดกใหม่ และสมทบทุนการศึกษาของเด็กในโรงเรียนมรดกใหม่ด้วย