ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ  สวนสาธารณะ Havneparken เขต Islands Brygge ซึ่งในปีนี้มีธีมหลัก คือ “The Best of ASEAN: Oneness to the World” ในโอกาสที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASEAN Cultural Year 2019 โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเดนมาร์ก ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียนดนาม และฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษา (ด้านต่างประเทศ) กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ดูแลเดนมาร์ก และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทยของผู้ประกอบการและชุมชนไทย   ในเดนมาร์กรวมกว่า ๔๐ ร้าน รวมทั้งการออกบูธของหน่วยงานทีมประเทศไทย นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมไทยได้นำคณะนักแสดงจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนชุด “VIVA ASEAN” เดินทางมาร่วมแสดงในงานเทศกาลไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก (ASEAN Cultural Roadshow : Oneness to the World) เพื่อนำเสนอแนวคิดอาเซียนรวมเป็นหนึ่งในสายตาชาวโลก ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมอื่น ๆ อาทิ คณะหมอลำ การแสดงมวยไทยและนาฏศิลป์ไทยจากชุมชนไทยในเดนมาร์ก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะการแสดงชุด “VIVA ASEAN” ตลอดจนการจับฉลากรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างกรุงโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการตอบคำถามชิงรางวัลพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากห้างสรรพสินค้า Illum และบริษัท Pandora

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเทศกาลไทยมาติดต่อกันเป็นปีที่ ๑๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเดนมาร์ก และเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งยาวนานเกือบ ๔๐๐ ปี โดยเมื่อปีที่แล้ว สองประเทศได้ฉลองครบรอบ ๑๖๐ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต รวมทั้งเพื่อให้ชุมชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความสามัคคีและความเป็นไทย โดยในปีนี้แม้ว่าจะมีฝนตกปรอยปรายตลอดทั้งวัน แต่มีผู้มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งคณะทูตานุทูต กลุ่มเพื่อนประเทศไทย ชาวเดนมาร์ก ชาวไทยในเดนมาร์ก และนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งงานประสบความสำเร็จในการเป็นเวทีเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียนให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวเดนมาร์กและชาวต่างประเทศ อันเป็นการกระชับความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อไป