ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : แถลงข่าวการจัดการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : แถลงข่าวการจัดการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดแถลงข่าวการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ

การแสดงจะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ Ford Amphitheatre โดยเป็นนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ กับบัลเลท์และ modern dance และดนตรีไทยกับดนตรีสากล โดยใช้โครงเรื่องชาดก พญานกยูงทอง รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อสาธารณกุศลช่วยเหลือชุมชนไทย

คณะมันตราสยาม เคยแสดงที่โรงละคร Ford Amphitheatre มาแล้วเมื่อสิบปีก่อน ในเรื่อง Legend of The Chao Phraya ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือ

- https://www.fordtheatres.org/calendar/mantra-siam