ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ดำเนินโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ ออท. ดุสิต เมนะพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ของ สอท. และสมาชิกชมรมชาวไทยในคูเวต ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานกับบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) ณ แคมป์ที่พักแรงงานในเขต Mina Al Zour ติดชายแดนซาอุดีอาระเบีย โดย สอท.ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านหนังสือเดินทางแก่แรงงานไทย ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานควรทราบ และการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่คนงานไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ง สอท. ได้รับการสนับสนุนจากทีมแพทย์และพยาบาลอาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม Life Connection Church เช่น การตรวจความดัน ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และการรักษาอาหารปวดกล้ามเนื้อ โดยมีสมาชิกชมรมชาวไทยในคูเวตอำนวยความสะดวกในการเป็นล่าม นอกจากนี้ สอท.ยังได้แจกแผ่นพับ “ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับคูเวต“ และจัดเลี้ยงอาหารไทยแก่แรงงานไทยด้วย
กิจกรรมโครงการกงสุลสัญจรของ สอท. ได้รับความชื่นชมจากทั้งแรงงานไทยและบริษัทผู้จ้าง ซึ่งต่างเห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยดูแลสวัสดิภาพของแรงงานไทยในคูเวตได้เป็นอย่างดี