ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี การสถาปนาอาเซียน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี การสถาปนาอาเซียน

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia: ACB) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามประจำบราซิล จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี การสถาปนาอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบราซิล โดยมีเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ด้านเอเชีย โอเชียเนีย และรัสเซีย เป็นแขกเกียรติยศ และมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจาอาเซียน รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมงานฯ จำนวนประมาณ 150 คน

          ในการกล่าวเปิดงาน นาย Edi Yusup เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำบราซิล ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลีย และเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado ได้กล่าวถึงความสำคัญและพัฒนาการของอาเซียนในช่วง 52 ปี ที่ผ่านมา และความสำคัญที่อาเซียนมีต่อบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ บราซิลเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2555

          โดยภายหลังการกล่าวเปิดงานฯ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียและเอกอัครราชทูต Reinaldo José de Almeida Salgado ได้ร่วมกันตัดเค้กอาเซียนเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 52 ปี การสถาปนาอาเซียน และปิดท้ายด้วยการจัดเลี้ยงอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน