ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : บริการกงสุลสัญจรและตรวจสุขภาพที่เมืองลาสเวกัส มีคนเข้ารับบริการกว่า ๒๐๐ คน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : บริการกงสุลสัญจรและตรวจสุขภาพที่เมืองลาสเวกัส มีคนเข้ารับบริการกว่า ๒๐๐ คน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำโดยกงสุลกัญธกา บุรพธานินทร์ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเป็นครั้งที่ ๒ ที่จัดขึ้นในเมืองลาสเวกัส

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยและไทย-อเมริกันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน ๑๙๑ เล่ม บัตรประชาชน จำนวน ๓๘ ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน ๑๓ รายการ รวมทั้งสิ้น ๒๔๒ รายการ

นอกจากการให้บริการงานกงสุลแล้ว ศูนย์สุขภาพชุมชนไทย (Thai Health and Information Services) สนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีผู้รับบริการประมาณ ๗๐ คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๗ คน ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดป่าพุทยานันทารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

กงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีขึ้นที่วัดพุทธออเรกอน มลรัฐออริกอนระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org