ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมกับ Polish Radio จัดคอนเสิร์ตเปียโนพิเศษโดย อ. ณัฐ ยนตรรักษ์ และคณะนักแสดงที่ Lutoslawski Concert Studio กรุงวอร์ซอ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมกับ Polish Radio จัดคอนเสิร์ตเปียโนพิเศษโดย อ. ณัฐ ยนตรรักษ์ และคณะนักแสดงที่ Lutoslawski Concert Studio กรุงวอร์ซอ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมกับ Polish Radio จัดงานคอนเสิร์ตเปียโน “Court to Common: from Thai classical to Thai folk music” โดย อ. ณัฐ ยนตรรักษ์ และคณะนักแสดงจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ Lutoslawski Concert Studio, Polish Radio ณ กรุงวอร์ซอ โดย ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี ได้กล่าวเปิดงานโดยเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีและความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์ ในทุกมิติ รวมทั้งด้านการดนตรีและศิลปวัฒนธรรมซึ่ง อ. ณัฐฯ ได้สร้างสรรค์ ความลงตัวของการนำศิลปะลิเกไทยมาผสมผสานกับดนตรีได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประทับใจต่อผู้ชม ซึ่งนับเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ มีแขกผู้มีเกียรติร่วมดูคอนเสิร์ต เกือบ ๓๐๐ คน จากหลากหลายวงการอาทิ ฯพณฯ อดีตเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย คณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ ประธาน Polish-Thai Foundation ภาคการดนตรีโปแลนด์ ภาคธุรกิจโปแลนด์ ชุมชนไทย และชาวโปแลนด์ที่ให้ความสนใจ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง reception ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานภายหลังการแสดงสิ้นสุดลงด้วย นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ อ. ณัฐ ยนตรรักษ์ และคณะนักแสดงที่ร้านอาหาร Thai Me Up เพื่อต้อนรับอีกด้วย