ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดกิจกรรม Thai Festival in Nepal 2019 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดกิจกรรม Thai Festival in Nepal 2019

                  เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดงาน Thai Festival in Nepal 2019 ณ โรงแรม Shangri-la กรุงกาฐมาณฑุ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ อาหาร ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวไทยและร่วมเฉลิมฉลองโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เนปาล โดยนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีเอกอัครราชทูตต่างชาติประจำกรุงกาฐมาณฑุเข้าร่วมในพิธีเปิด ที่สำคัญได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น บราซิล อียิปต์ เป็นต้น

                   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านของบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ไทย ผู้แทนสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลไทย โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว ซึ่งจัดโปรแกรมท่องเที่ยวไทย ร้านอาหารและเครื่องดื่มไทยในเนปาล และวัดไทยลุมพินี ซึ่งร่วมออกร้านและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยกว่า ๓๕ ร้าน รวมทั้ง ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดชลบุรี นครพนม และขอนแก่น ในการเดินทางมาร่วมออกร้านประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การสาธิตการนวดแผนไทย และให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์การเกษตรและ   การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยแก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี และ  บริษัทการบินไทยได้ร่วมออกร้านในงาน Thai Festival in Nepal 2019 ด้วย ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับชมการแสดงจาก  คณะโปงลางวงไม้แสนเสียง และการสาธิตการวาดร่มไทยประยุกต์โดยศิลปินจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการต้อนรับที่ดียิ่งจากผู้เข้าร่วมงาน โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานมีชาวเนปาลให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า ๒,๔๐๐ คน