ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมจัดกิจกรรม ASEAN Day เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมจัดกิจกรรม ASEAN Day เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ คณะกรรมการอาเซียนกรุงเบอร์ลิน (Berlin ASEAN Committee – BAC) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนรวม ๑๐ ประเทศ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันอาเซียนประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Martim ProArte กรุงเบอร์ลิน โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ของเยอรมนีและคณะทูตานุทูตเข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน กิจกรรมในงานประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของ H.E. Ms. Touch Sophrarath เอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ กรุงเบอร์ลิน ในฐานะประธาน BAC เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนีทั้งด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ

          Mrs. Renate Künast สส.สหพันธ์ฯ (พรรคกรีน) และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสหพันธ์ฯ – อาเซียนในฐานะแขกเกียรติยศได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความชื่นชมวิสัยทัศน์ของอาเซียน โดยเฉพาะความมุ่งมั่นของอาเซียนในการขับเคลื่อนและพัฒนาภูมิภาคให้มีความยั่งยืนในทุกสาขา (Sustainability) ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสหพันธ์ฯ – อาเซียนพร้อมที่จะร่วมมือกับ BAC เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเยอรมนีกับอาเซียนต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ส่วน Mr. Alexander Kulitz สส.สหพันธ์ฯ (พรรค FDP) และรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสหพันธ์ฯ - อาเซียน ได้กล่าวย้ำความสำคัญของระบอบพหุภาคีและชื่นชมอาเซียนซึ่งเป็นประชาคมที่มีความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์

          Mrs. Petra Sigmund รองอธิบดีกรมเอเชีย-แปซิฟิก กต.สหพันธ์ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ย้ำความสำคัญที่เยอรมนีให้กับระบอบพหุภาคี การดำเนินการที่อิงกับกติการะหว่างประเทศ (rule-based international order) การแก้ไขปัญหาโดยสันติ และเสรีภาพในการเดินเรือ โดยหวังว่าอาเซียนกับเยอรมนีจะร่วมมือกันในประเด็นข้างต้นได้อย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้เยอรมนีมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือกับอาเซียนทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

          นอกจากนี้ BAC ได้จัดแสดงวิดีทัศน์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของอาเซียนในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ซึ่งจะขับเคลื่อนภายใต้คำขวัญว่า “Advancing Partnership for Sustainability” และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมจัดซุ้มอาหารประจำชาติไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจาก ททท. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตในการเผยแพร่วิดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยในเมืองรองและได้รับความร่วมมือจาก สคต. ณ กรุงเบอร์ลินในการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านอาหารไทยในเยอรมนีที่ได้รับมาตรฐาน Thai Select ๒๐๑๙ และตำรับอาหารไทยด้วย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่ง