ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือคณะผู้บริหาร บริษัท SpaceX ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือคณะผู้บริหาร บริษัท SpaceX

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนาย Bret Johnsen, Chief Finance Officer นาย Chad Gibbs, VP of Supply Chain และคณะผู้บริหารบริษัท SpaceX โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ผู้ช่วยนายทหารจัดหาฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

ผู้บริหารบริษัทฯ นำชมโรงงานผลิตจรวดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Starlink (อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม) ซึ่งบริษัทฯ สนใจจะหา supplier อุปกรณ์ภาคพื้นจากประเทศไทย เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิตัล โดยขอให้บริษัทฯ พิจารณาใช้ประเทศไทย โดยเฉพาะที่ Digital Valley ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นฐานปล่อยดาวเทียม เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้