ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง จัดโดยสมาคม Czech – Thai Society ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง จัดโดยสมาคม Czech – Thai Society

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากสมาคมเช็ก-ไทย ให้เข้าร่วมกิจกรรม  ลอยกระทง ในการนี้ นางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้มอบหมายให้ น.ส. ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสมาชิกสมาคมเช็ก-ไทยและครอบครัวได้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐ คน ในปีนี้สถานเอกอัครราชทูต​ฯ และผู้เข้าร่วมงานได้จัดทำกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำจากใบไม้ ดอกไม้ ขนมปัง และน้ำแข็ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ร้องเพลงลอยกระทงเป็นภาษาไทยร่วมกันด้วย