ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซากา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซากา

                  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พบหารือกับนายฮิโรชิ โอซากิ (Mr. Hiroshi Ozaki) ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมโอซากา (Osaka Chamber of Commerce and Industry – OCCI) โดยมีนางพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เข้าร่วมด้วย

                  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและโอซากาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการลงทุนของบริษัทโอซากาใน EEC และประเทศไทย ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความตั้งใจและความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในโอซากาที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ OCCI เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจของไทยและ
โอซากาในอนาคต