ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบหารือกับนายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบหารือกับนายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว

             เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมหารือกับ นายเซวีย ชิ่งกั๋ว รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว นายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดี และนายหวัง เสียงหยู รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของเมืองชิงต่าว ณ ตึกรัฐบาลเมืองชิงต่าว

             รองนายกเทศมนตรีเซวียฯ ได้แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในเมืองชิงต่าวที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทางการสามารถสืบหาสาเหตุ/ที่มาของผู้ป่วยติดเชื้อได้ทุกราย ปัจจุบันมีชาวจีนและชาวต่างชาติเดินทางจากต่างประเทศเข้าเมืองชิงต่าววันละ 1,000 คน ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการทำให้มีความลำบากในการคัดกรอง ทางการจึงต้องดำเนินมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ รองนายกเซวียฯ ได้แจ้งว่าเมืองชิงต่าวพร้อมร่วมมือกับประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีและชื่นชมการทำงานของรัฐบาลกลาง ทางการมณฑลซานตงและเมืองชิงต่าวที่มีประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมอย่างรอบด้าน ทำให้สามารถดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่และจากต่างประเทศไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนขอบคุณเมืองชิงต่าวที่แสดงความห่วงใยสถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย

             ภายหลังการประชุม รองนายกเทศมนตรีเซวียฯ ในนามทางการเมืองชิงต่าวได้มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 200 ชิ้นและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 5 เครื่อง อธิบดีมู่ฯ มอบคู่มือป้องกันโรค COVID-19 ฉบับภาษาอังกฤษให้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่ทางการเมืองชิงต่าวมีให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และ
ชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองชิงต่าว