ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว