ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563

วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวอุทุมพร อำไพวิทย์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยการจัดพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยอุปทูตฯ ในฐานะประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้น ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน