ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563
 
          เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.30 - 11.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีนางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในนครกว่างโจว ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร สำนักงานฝ่ายการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เข้าร่วม รวม 20 คน          
           ในโอกาสดังกล่าว นางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล