ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิพุทธฉือจี้

              เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวเปมิกา ลุสนานนท์ เลขานุการโท หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ณ ลานกว้างหน้าอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
การจัดงานในวันดังกล่าวถือเป็นการทำบุญและฉลองในโอกาสวันวิสาขบูชา วันแม่สากล และวันครบรอบ ๕๑ ปี ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ซึ่งสมาชิกชาวฉือจี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของฉือจี้ ได้รวมเอาทั้งสามโอกาสไว้เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระคุณบุพการีและคุณสรรพชีวิต 
               ชาวฉือจี้ทั่วโลกได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเผยแผ่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้ทุกผู้คนในชุมชนร่วมใจกันอธิษฐานด้วยจิตศรัทธา สัมผัสถึงความงามสง่าของพุทธศาสนา ทางมูลนิธิฯ จึงจัดพิธีสรงน้ำพระ ประจำปี ๒๕๖๐
                กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกทั้งหมด 38 ประเทศ รวม ๒๒๐,๐๐๐ คน โดยในปีนี้ พิธีสรงน้ำพระที่ใหญ่ที่สุดของมูลนิธิฉือจี้จัดที่ไทเป มีคณะทูตและตัวแทนจากสำนักงานต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 15 ประเทศ และมีชาวไต้หวันและอาสาสมัครจากทั่วสารทิศกว่า 3 หมื่นคนร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว