ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนาย Mauno Koivisto อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ฟินแลนด์  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนาย Mauno Koivisto อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ฟินแลนด์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนาย Mauno Koivisto อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ฟินแลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย โดยมีนางสาว Katarina Tapio อุปทูต ให้การต้อนรับ