ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560  เวลา 17.00 น. มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง                 

ในการนี้ นางบุษยา มาทแล็ง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ (9 คน) ผู้บริหารโรงเรียน (9 คน) ครู (22 คน) และนักเรียน (9 คน) จำนวนรวม 50 คน จาก 26 โรงเรียนใน 19 จังหวัด (เชียงราย เพชรบูรณ์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร) เป็นผู้แทนของโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าสักการะพระบรมศพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่จะทำความดีตามคำพ่อสอน ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มกำลัง

                 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกำหนดการเตรียมความพร้อมให้กับคณะฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ในเรื่องระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสักการะพระบรมศพ 

                 อนึ่ง มูลนิธิฯ ได้จัดให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนยุวทูตความดี บันทึกเสียงในรายการสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อเผยแพร่โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนในการส่งเสริมการก้าวตามรอยเท้าพ่อ เรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกัน ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เผยแพร่ในรายการยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.00 น. โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถรับฟังได้ผ่านทาง เว็บไซต์ของมูลนิธิยุวทูตความดี (http://www.yavf.or.th) และทาง Facebook มูลนิธิยุวทูตความดี (www.facebook.com/yavfThailand)