ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโกได้ดำเนินการเปิดรับสมัครชาวไทยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมีทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ รวมทั้งชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงเม็กซิโกมาลงทะเบียนแล้วจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้ชาวไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาลงทะเบียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นี้