ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยต้นตำรับที่สถาบันสอนประกอบอาหารในรัฐกัว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยต้นตำรับที่สถาบันสอนประกอบอาหารในรัฐกัว

              สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยต้นตำรับที่สถาบันสอนประกอบอาหารในรัฐกัว ได้แก่ Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Goa (IHM – Goa) เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และที่สถาบัน Agnel Institute Of Food Crafts & Culinary Sciences เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ รัฐกัว ซึ่งสถาบันทั้งสองแห่งผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว โรงแรม และเรือสำราญในรัฐกัว มีอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมแห่งละ ๔๐-๕๐ คน 
              การสาธิตอาหารทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยต้นตำรับ และเข้าใจถึงการคัดเลือกและจัดหาเครื่องปรุงนำเข้าจากไทย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเข้าสู่ภาคบริการอาหารของอินเดีย จะทำให้อาหารไทยคงเอกลักษณ์ รสชาติต้นตำรับ และการส่งเสริมอาหารและเครื่องปรุงนำเข้าจากไทยในตลาดอินเดีย