ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์)

           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพระภิกษุจำนวน ๑๕ รูปทั้งที่จำพรรษาอยู่ในกรุงปรากและที่เดินทางมาจากเยอรมนีและออสเตรียร่วมประกอบพิธี นำโดยพระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์)
           ในโอกาสนี้ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก พร้อมด้วยชาวไทยที่อยู่ในเช็ก เยอรมนี และออสเตรีย จำนวนกว่า ๗๐ คน ได้เข้าร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก