ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พบหารือกับประธานสภาหอการค้าโปแลนด์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พบหารือกับประธานสภาหอการค้าโปแลนด์

            เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นาย Andrzej Arendarski ประธานสภาหอการค้าโปแลนด์ ได้เชิญนางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ไปเยี่ยมสภาหอการค้าฯ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯคนใหม่ โดยได้หารือกันถึงโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจและลู่ทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับโปแลนด์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศรู้จักและปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจระหว่างกัน