ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเทศกาล LCC Mission Festival ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการโบสถ์ Life Connection Church (LCC) ณ Fintas Wedding Hall ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเทศกาล LCC Mission Festival ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการโบสถ์ Life Connection Church (LCC) ณ Fintas Wedding Hall

            เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต คู่สมรส และลูกจ้างท้องถิ่นของ สอท.ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานเทศกาล LCC Mission Festival ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการโบสถ์ Life Connection Church (LCC) ณ Fintas Wedding Hall เพื่อตอบแทนน้ำใจของสมาชิกคณะกรรมการโบสถ์ชาวฟิลิปปินส์ที่ส่งคณะแพทย์และพยาบาลสนับสนุนกิจกรรมกงสุลสัญจรของ สอท. ตลอดมา  โดยกิจกรรมในงาน ได้แก่ การร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีประมาณ ๗๐๐ คน ทั้งนี้ สอท.ได้มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารทั้งหมดจำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ LCC