ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ASEAN Family Day ที่ Kuwait Oil Company (KOC) Center ในเขต Ahmadi  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ASEAN Family Day ที่ Kuwait Oil Company (KOC) Center ในเขต Ahmadi

           เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต (ASEAN Committee in Kuwait – ACK) ได้จัดงาน ASEAN Family Day ที่ Kuwait Oil Company (KOC) Center ในเขต Ahmadi การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมประจำปีของ ACK เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในคูเวต และชุมชนของประเทศสมาชิกอาเซียนในคูเวต โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านอาหารประจำชาติและรับประทานอาหารร่วมกัน และการร้องเพลงคาราโอเกะ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาเซียนในประเทศเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดี