ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรม ASEAN HeForShe Campaign Launch ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับ UN Women  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรม ASEAN HeForShe Campaign Launch ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับ UN Women

            เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN HeForShe Campaign Launch ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกับ UN Women ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของอาเซียนเพื่อสนับสนุน HeForShe Campaign ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ผู้ชายและเด็กผู้ชายมีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในสังคมปัจจุบัน