ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

             เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ Count Gerald Van Der Straten Ponthoz ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เข้าเยี่ยมคารวะนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยียม ในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมในประเทศไทยมาโดยตลอด