ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สำนักงานทีมประเทศไทยพบหารือประธานหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สำนักงานทีมประเทศไทยพบหารือประธานหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส

              เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประกอบด้วยนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส น.ส. ไปรยา เสวตจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ณ นครลอสแอนเจลิส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนาย Carlos J. Valderrama ประธานศูนย์เพื่อการค้าโลกและการลงทุนจากต่างประเทศ (President of the Center for Global Trade and Foreign Investment) หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Area Chamber of Commerce) สรุปสาระสำคัญของการหารือได้ดังนี้
              ๑. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรม New S Curve และโอกาสการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC)
              ๒. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนจากนครลอสแอนเจลิสไปเยือนไทยเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในช่วงที่มีงานแสดงสินค้าและการลงทุน
              ๓. นาย Valderrama เห็นพ้องที่จะทำหนังสือสนับสนุนให้การบินไทยพิจารณาเปิดเส้นทางการบินไปนครลอสแอนเจลิสอีกครั้งหนึ่ง
              ๔. เกี่ยวกับงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ นาย Valderrama แนะนำให้ประสานกับหอการค้าอเมริกันในไทยเพื่อดูว่าบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในไทยใดสนใจสนับสนุนงาน
              ๕. หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิสพร้อมสนับสนุนสมาชิกและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนของไทยผ่านสำนักงานการค้าต่างประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว