ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวต่อกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวต่อกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

           เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นางอรพิน หอมหวล นายกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวต่อกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และได้นำเสนอนโยบายและกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การจัดสัมมนาด้านสุขภาพ การรับบริจาคเลือด และการจัด Health Faire เพื่อสนับสนุนบริการตรวจสุขภาพให้กับชุมชนไทย
            กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้คำมั่นการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ฯ และภาครัฐของไทยต่อสมาคมพยาบาลฯ เช่นเดียวกับสมาคมอื่น ๆ ที่ทำงานเพื่อชุมชนอย่างจริงจังพร้อมทั้งแนะนำให้สมาคมพยาบาลฯ สร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกับองค์กรของชุมชนไทยที่เกี่ยวข้องและเข้าหาภาครัฐสหรัฐฯ เพื่อขอการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพราะฉะนั้นการให้บริการของสมาคมพยาบาลฯ จึงต้องเปิดให้ทุกชนชาติไม่จำกัดเฉพาะคนเชื้อชาติไทยเท่านั้น