ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้การต้อนรับ คณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่ นำโดย ครูช่าง “นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง” หัวหน้าคณะละครมรดกใหม่ และประธานมูลนิธิ กุมุท จันทร์เรือง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้การต้อนรับ คณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่ นำโดย ครูช่าง “นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง” หัวหน้าคณะละครมรดกใหม่ และประธานมูลนิธิ กุมุท จันทร์เรือง

                เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา ให้การต้อนรับ คณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่ นำโดย ครูช่าง “นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง” หัวหน้าคณะละครมรดกใหม่ และประธานมูลนิธิ กุมุท จันทร์เรือง ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสจากทั่วประเทศ ให้ได้มาศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบโฮมสคูล ผ่านละคร ที่นำคณะนักเรียนมาแสดงละคร เรื่อง “รามเกียรติ์” ตอน “หน้าที่คือหน้าที่” ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ  โดยมีนาย Aung Soe Win กงสุลใหญ่เมียนมา นาย Devrin Jeck กงสุลใหญ่มาเลเซีย นาย Simon D.I. Soekarno กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสาโรจน์ ธนสันติ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เข้าร่วมชมพร้อมกับชุมชนไทยจากสมาคมชมรมต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมชมละครกว่า ๑๐๐ คน
                 ละคร เรื่อง “รามเกียรติ์” ตอน “หน้าที่คือหน้าที่” ได้นำเสนอประกอบการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ เครื่องดนตรีสากล และรำไทยประยุกต์ ที่เป็นศิลปร่วมสมัย โดยในงานได้มีการรับบริจาค และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะและสร้างโรงละครของโรงเรียนฯ โดยได้รับเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๑๖๑.๐๐ ดอลลาห์สหรัฐ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอขอบคุณร้านอาหาร Luv2Eat ถนนซันเซ็ต นครลอสแอนเจลิสที่ให้บริการอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและบริษัท H.C. Foods ที่สนับสนุนเครื่องดื่มเบียร์ช้างและเมียนมาเบียร์ รวมทั้งสมาคมชมรมของชุมชนไทยทุกองค์กรที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมชมละครและบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนในครั้งนี้
                 คณะละครมรดกใหม่ จะเปิดการแสดงอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารสวนตาล ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ