ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส

          เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดาโดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการ ๒๔๐ คน รวม ๒๘๘ รายการ
          หนังสือเดินทาง e-passport เป็นบริการที่มีผู้มาขอรับมากที่สุด จำนวน ๒๐๐ เล่ม ตามมาด้วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๗๖ ใบ บริการให้คำปรึกษาด้านงานกงสุล จำนวน ๑๐ รายการ และงานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ จำนวน ๒ รายการ
          ในการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ๔ คน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในโอกาสต่อ ๆ ไป
          สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดศรีเจริญธรรมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ และขอขอบคุณพยาบาลอาสาชุมชนไทย เมืองลาสเวกัสในการให้บริการคำปรึกษาสุขภาพแก่ชุมชนไทยในช่วงการให้บริการกงสุลสัญจร
          สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปที่วัดธรรมคุณาราม เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๗ และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกงสุลสัญจรที่เมืองเลย์ตันและที่เมืองอื่น ๆ 
          สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org