ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีบายศรีสู่ขวัญเอกอัครรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ในโอกาสจะไปดำรงตำแหน่งใหม่ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีบายศรีสู่ขวัญเอกอัครรราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ในโอกาสจะไปดำรงตำแหน่งใหม่

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ในกรุงเวลลิงตัน (The Wellington’s Thai Community New Zealand) ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงเวลลิงตันและเมืองใกล้เคียงประมาณ ๗๐ คน ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญท่านทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ และครอบครัว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 
          ชุมชนไทยได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริพมงคล อำนวยพร และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในอนาคตสำหรับท่านทูตฯ และครอบครัว ในโอกาสที่ท่านทูตฯ จะครบวาระประจำการที่ประเทศนิวซีแลนด์ และจะไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศแคนาดา โดยบรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง ภายหลังจบพิธีท่านทูตฯ และครอบครัว ข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น และครอบครัว ได้ร่วมกับรับประทานอาหารว่างและพูดคุยกับชุมชนไทยด้วย