ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme (OECD SEARP) ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจะหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการบูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำ โดย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ รมช. กต. ได้หารือทวิภาคีกับ Hyun Cho  รมช. กต.แห่งเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้ OECD SEARP เนื่องจากประเทศไทยและเกาหลีใต้จะเป็นประธานร่วมโครงการ SEARP ต่อไป