ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพและมิตรภาพ  ที่สวนสาธารณะ Norooz  กรุงเตหะราน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพและมิตรภาพ ที่สวนสาธารณะ Norooz กรุงเตหะราน

             เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายรชา อารีพรรค อัครราชทูตที่ปรึกษา  เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพและมิตรภาพ ที่สวนสาธารณะ Norooz   กรุงเตหะราน  ซึ่งพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้นโดยเทศบาลกรุงเตหะราน โดยมีนาย Mohammad-Ali Najafi นายกเทศมนตรีกรุงเตหะรานเป็ประธาน  มีจุดประสงค์เพื่อแสดงความสำคัญของต้นไม้และบทบาทของเทศบาลกรุงเตหะรานในการทำให้กรุงเตหะรานเป็นสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสปีใหม่อิหร่าน  จะมีการปลูกต้นไม้ตามธรรมเนียมของอิหร่าน
             
             บุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนาย Mohammad Javad Zarif  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านและภริยา นาย Abbas  Araghchi  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน และคณะทูตกรุงเตหะราน  อาทิ อินโดนีเซีย  บัลกาเรีย ตูนีเซีย ญี่ปุ่น อาร์มาเนีย ฯลฯ  โดยประเทศที่เข้าร่วมได้รับเชิญ  ให้ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นในที่ที่จัดไว้พร้อมมีป้ายชื่อประเทศกำกับ ซึ่งนายรชา อารีพรรค  ได้ปลูกต้น  Plane Tree  ซึ่งเป็นต้นไม้ท้องถิ่นของอิหร่านและได้ติดป้ายกำกับว่าปลูกโดยประเทศไทยพร้อมภาพธงชาติไทย