ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต เดินทางเยือนรัฐเปอร์นัมโบกุ (Pernambuco) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต เดินทางเยือนรัฐเปอร์นัมโบกุ (Pernambuco)

             เมื่อวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในบราซิล ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม เดินทางเยือนรัฐเปอร์นัมโบกุ (Pernambuco) ซึ่งเป็นรัฐที่มีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของบราซิล เพื่อพบหารือผู้ว่าการรัฐฯ เลขาธิการรัฐด้านการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการด้านการต่างประเทศของสภาอุตสาหกรรม ประธาน Digital Port และประธานท่าเรือ Suape เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐฯ