ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน

          เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในนามคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงมาดริดได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงานASEAN University Fair ครั้งที่ ๑ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด  โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมและการกีฬาสเปน Universidad Politecnica de Madrid (The Technical University of Madrid)   ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสเปนเข้าร่วมงาน  เอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศอาเซียนในสเปนและสถาบันการศึกษาต่างเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับสเปนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป