ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรม “Amazing Thailand Roadshow 2018” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กิจกรรม “Amazing Thailand Roadshow 2018”

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร ที่ปรึกษา ในฐานะผู้แทนจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ไปร่วมกิจกรรม “Amazing Thailand Roadshow 2018” ที่นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยในนิวซีแลนด์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทย ประกอบด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   สายการบินต่าง ๆ โรงแรมและบริษัทนำเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์

          กิจกรรมในงานประกอบด้วย ๑) การจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยนำตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยประกอบด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สายการบินต่าง ๆ โรงแรมและบริษัทนำเที่ยว มาพบหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ ๒) การกล่าวเปิดงานโดยนางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ ๓) การเปิดตัวแนวคิด “Open to the New Shades” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และ ๔) การเชิญ Ms. Karena และ Ms. Kasey ผู้ชนะการแข่งขัน Master Chef NZ แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ที่ จ.เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๕๐ คน   อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยและนิวซีแลนด์ รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย และการขยายกลุ่ม Friends of Thailand ต่อไป