ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ที่นครดาร์วิน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ที่นครดาร์วิน

          เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนาง Amanda Giannopoulos กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครแอดิเลด มีเขตอาณาครอบคลุมนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และ น.ส. มินธิรา ภูภัทรพงศ์ ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ หรือ Thailand Grand Festival ที่ Darwin Waterfront นครดาร์วิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ โดยสมาคมคนไทยแห่ง นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนาง Vicki O’Halloran, Administrator ของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ร่วมกล่าวเปิดงาน

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวแขกผู้มีเกียรติและผู้อาวุโส การแสดงนาฏศิลป์ไทย การเดินขบวนพาเหรด และการประกวดนางงามสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารไทยและชุมชนไทยในนครดาร์วินเข้าร่วมออกร้านขายอาหารและขนมไทย สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๗,๐๐๐ คน ตลอดทั้งวัน

          การจัดงานครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่า ๒ ปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ทั้งในเรื่องสถานที่จัดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดงานเลี้ยงรับรองให้แก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้จัดงานทุกคน ในวันที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖๑ ที่อาคารรัฐสภา โดยมีนาย Michael Gunner, Chief Minister ของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีเป็นเจ้าภาพ

          เอกอัครราชทูตฯ ใช้โอกาสการเดินทางไปครั้งนี้ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Kate Worden, Assistant Minister for Multicultural Affairs และศึกษาดูงานที่ Menzies School of Health Research เป็นสถาบันวิจัยซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเขตร้อน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวนมะม่วง Tou’s Garden ของนางสรามาศ ราชแก้ว ประธานสมาคมคนไทยแห่งนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และไปร่วมทำบุญที่วัดไทยในนครดาร์วินด้วย