ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬามวยไทย ณ กรุงไนโรบี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬามวยไทย ณ กรุงไนโรบี

          เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ร่วมกับบริษัท Xtra Kombat จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬามวยไทย ณ ศูนย์สุขภาพ Alpha Fit ในกรุงไนโรบี โดยมีอาจารย์เสน่ห์ ทับทิมทอง ครูมวยไทย และนายชนสรณ์ ทับทิมทอง ผู้ช่วยครูมวย ทำหน้าที่วิทยากรตลอดระยะเวลา ๓ วัน ผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วยนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องของวงการมวยไทยในเคนยา ยูกันดา และเอธิโอเปียประมาณกว่า ๒๐ คน ได้เรียนรู้แก่นของกีฬามวยไทย รวมถึงเทคนิคการฝึกสอนมวยไทยและการทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ตัดสิน

          นับเป็นครั้งแรกที่เป็นการฝึกอบรมเทคนิคมวยไทยโดยครูมวยไทยในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยในภูมิภาคนี้ให้เข้าใจหลักวิธีและเทคนิคที่ถูกต้องก่อนถ่ายทอดไปยังผู้สนใจอื่น ๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการฝึกมวยไทยเพื่อการแข่งขันและเพื่อการออกกำลังกาย