ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China (Lanzhou) Investment and Trade Fair (หลาน เชี่ย หุ้ย) ครั้งที่ ๒๔ ณ นครหลานโจว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China (Lanzhou) Investment and Trade Fair (หลาน เชี่ย หุ้ย) ครั้งที่ ๒๔ ณ นครหลานโจว

            ด้วยระหว่างวันที่ ๔-๖ ก.ค. ๒๕๖๑ น.ส. อรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม China (Lanzhou) Investment and Trade Fair (หลาน เชี่ย หุ้ย) ครั้งที่ ๒๔ ณ นครหลานโจว ตามคำเชิญของ สำนักงานการต่างประเทศมณฑลกานซู พร้อมด้วยนายวิทิต ธีระมังคลานนท์ อุปทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะผู้แทนจากต่างประเทศ อาทิ อาเซอร์ไบจาน เกาหลีใต้ มาเลเซีย เนปาล สเปน และเวียดนาม โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tang Renjian ผู้ว่าการมณฑลกานซู และเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว  ณ โรงแรม Ningwozhuang พิธีเปิดมีนาย Chen Xiaoguang รองประธานที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ นาย Lin Duo เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกานซู และนาง Gao Yan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน เป็นประธานร่วม โดยมีนาย Teo Chee Hean รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นาย Noh Young-min เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ และผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

            งานมหกรรมหลาน เชี่ย หุ้ย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๖ โดยเป็นเวทีส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกานซู ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๔ โดยมีประเทศเกาหลีใต้และสิงคโปร์ร่วมเป็นประเทศเกียรติยศ และมณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลเกียรติยศ มีพื้นที่จัดแสดง ๕๔๐,๐๐๐ ตร.ม. มีวิสาหกิจเข้าร่วมกว่า ๑,๔๐๐ ราย ในส่วนการออกร้านของไทยมี CP Group จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารแปรรูป และ ผู้ประกอบการ SMEs จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ยาหม่องสมุนไพร และขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช และมีการลงนามในโครงการต่างๆ กับหน่วยงานใน ปท. และ ตปท. กว่า ๑๐๙ โครงการ (มากกว่าปีที่แล้ว ๑.๓๖ เท่า) มูลค่าการลงทุนรวม ๗๙,๐๗๕ ล้านหยวน (มากกว่าปีที่แล้ว๑๓ เท่า) ส่วนใหญ่เป็นการลงนาม ครม. ในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็กและแปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว